Zašto grad Rijeka ne voli svoju djecu!

Možda u svom programu „Rijeka se vraća kući“ gospodin Obersnel 2020. godine vidi Rijeku kao grad s još 10% manje stanovnika i s još manjim brojem mladih obitelji, ali PGS i Akcija mladih vide jednu novu Rijeku.

  Akcija mladih i Primorsko-goranski savez ovim putem izražavaju svoje nezadovoljstvo nebrigom gradskih vlasti za najmlađe. Smatramo da je situacija vezana uz smještaj djece u riječke vrtiće više no zabrinjavajuća.

  Riječki vrtići niti cijenom niti kapacitetom ne udovoljavaju potrebama naših građana. Ako usporedimo cijene vrtića u Gradu Rijeci s cijenama vrtića u Zagrebu, Osijeku i Splitu vidimo da su vrtići u Rijeci najskuplji. Tako je primjerice, cijena vrtića u Zagrebu za socijalno ugrožene obitelji 150,00 kn dok je u Rijeci 550,00 kn. Grad Rijeka ima i najniže subvencije za privatne vrtići, što za direktnu posljedicu ima mali broj privatnih vrtića u gradu Rijeci. Čak i Pula ima dvostruko više privatnih vrtića nego Grad Rijeka, a ima dvostruko manje stanovnika.

  Već godinama u Gradu Rijeci dvjestotinjak djece ostane neupisano u dječje vrtiće zbog nedovoljnih kapaciteta. Za Primorsko-goranski savez i Akciju mladih takva situacija je neprihvatljiva. Danas upisi u vrtić roditeljima predstavljaju vrlo stresnu situaciju jer je nažalost javna tajna da za upis djeteta u vrtić treba imati „vezu“.

  Ovim putem moramo reagirati i na nedavnu izjavu Pročelnice odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sande Sušanj  koja činjenicu da dječji vrtić Rijeka danas pohađa 12% djece više nego što dozvoljavaju normativi i da se sutra može desiti da 600 djece ostane neupisano u vrtić ne smatra alarmantnom.

  Takva izjava samo jasno pokazuje nebrigu gradskih vlasti za predškolski odbor, jer normativi nisu doneseni jučer, nego 2008. godine, a njihova primjena je odgođena za 2013. godinu. Dakle gradske vlasti su imale pet godina da se pripreme, da izgrade nove kapacitete ili subvencioniraju privatne vrtiće, a po tom pitanju nisu ništa učinile.

  Još jedna činjenica ukazuje koliko aktualna vlast brine o našim najmlađima a to je visina pomoći za opremu novorođenog djeteta. I tu je nažalost, Rijeka na začelju među najvećim gradovima. Rijeka za novorođeno dijete daje jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kn, Split 1.200,00 kn, Osijek 2.000,00kn, a Zagreb 1.800,00 kn. No Osijek i Zagreb za svako sljedeće dijete daju veću naknadu, Grad Zagreb za treće i svako sljedeće dijete daje naknadu od 54.000,00 kn.

  Ako analiziramo podatke koji jasno pokazuju da Grad Rijeka ima najlošiji odnos prema najmlađima od četiri najveća hrvatska grada onda katastrofalan podatak da je Rijeka u 10 godina izgubila 10% stanovništva nije iznenađenje već posljedica u potpunosti promašene natalitetne politike a čiji su dio subvenicije za novorođenčad i kvaliteta vrtića.

  U posljednjih 10 godina Grad Rijeka je izgubila 10,7% stanovništva, Grad Zagreb je dobio 1,4% stanovništva, Split izgubio 5,61%, a Osijek je izgubio 5,73% stanovništva.

  Izneseni podaci su više no uznemirujući i gospodin Obersnel je već odavno trebao poduzeti konkretne mjere po ovom problemu a ne pisati nerealne predizborne bajke o ulaganjima miljarde eura u željeznicu i zaposljenju 5000 ljudi u tehnološkom parku.

  Za Primorsko-goranski savez i Akciju mladih predškolski odgoj je vrlo bitna točka predizbornog programa te se zalažemo za sniženje cijena vrtića, povećanje kapaciteta, te povećanju naknada za novorođenčad.

  Ovim putem pozivamo sve one koji smatraju da je gubitak stanovništva od 10% u 10 godina normalan, da je normalno da Grad Rijeka ima najskuplju cijenu vrtića, da Grad Zagreb za treće dijete ima jednokratnu pomoć od 54000 kn a Rijeka 1000, da ne glasaju za PGS i AM već da svoj glas daju aktualnom gradonačelniku Vojku Obersnelu.

   Goran Frković, Amir Muzur, Nikola Ivaniš i Bojan Kurelić

  Možda u svom programu „Rijeka se vraća kući“ gospodin Obersnel 2020. godine vidi Rijeku kao grad s još 10% manje stanovnika i s još manjim brojem mladih obitelji, ali PGS i Akcija mladih vide jednu novu Rijeku. Jer mladi ljudi ovog grada vole ovaj grad i u njemu samo žele raditi i od svog rada pošteno živjeti.

Poveznice

Oznake:

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više