Za ekološki incident na Marišćini netko mora odgovarati!

Županijski vijećnici Akcije mladih u Primorsko-goranskoj županiji, Robert Kurelić i Darjan Buković u suradnji s glavnim tajnikom stranke Bojanom Kurelićem, danas su na tiskovnoj konferenciji održanoj u Rijeci najavili podizanje kaznene i prekršajne prijave protiv “nepoznatih” počinitelja ekološkog incidenta u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Prijedlog Kaznene prijave donosimo u nastavku:

Kao vijećnici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije imamo zakonsku i moralnu obvezu ukazati na sve oblike kršenja Zakona a naročito ako se kršenjem Zakona ugrožava okoliš, život ili zdravlje ljudi.

Na temelju činjenica iznesenih u članku Novog lista pod naslovom „Novi list u posjedu snimki:

Zagađena kišnica na Marišćini tajno ispuštana u kraško podzemlje“ i uzročno posljedičnog potencijalnog zagađenja okoliša uzrokovanim u članku navedenim ispuštanjem zagađenih voda u kraško podzemlje na području Centra za gospodarenje otpadom Marišćina smatramo potrebnim podizanje kaznene i prekršajne prijave protiv počinitelja.

Sukladno raspoloživim informacijama nepoznati počinitelj namjerno je značajne količine kišnice, koje su još od studenog prošle godine mjesecima stajale nakupljene u kaseti za odlaganje ostatka obrađenog otpada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, nepropisno i neprikladno ispumpavao je u obližnji upojni bunar, bez prethodne obrade, čime je ugrožena zaštita okoliša.

U prilogu ove prijave prilažemo Vam navedeni članak iz Novog lista.

Ono što je apsolutno jasno da je narušen javni interes, da je dovedena u pitanje zaštita zdravlja i života građana.

Na temelju navedenih činjenica a uzevši u obzir jasne Zakonske odrebe:

Članak 260. Zakona o okolišu stavak 8., 9., 10. i 11.

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

Stavak 8. ne poduzme potrebne mjere za otklanjanje značajnog onečišćenja tla ili podzemnih voda opasnim tvarima koje je postrojenje uzrokovalo (članak 111. stavak 5.),
Stavak 9. ne poduzme bez odgađanja potrebne radnje s ciljem uklanjanja, kontrole, ograničavanja ili smanjenja nađenih opasnih tvari (članak 111. stavak 6.),
Stavak 10. ne poduzme potrebne radnje s ciljem uklanjanja, kontrole, ograničavanja ili smanjenja opasnih tvari na lokaciji postrojenja (članak 111. stavak 7.),
Stavak 11. ne obavijesti Ministarstvo bez odgađanja ili ne poduzme mjere za ograničavanje posljedica za okoliš i sprječavanje mogućih nezgoda i nesreća, odnosno ne poduzme mjere za ograničavanje posljedica za okoliš i sprječavanje daljnjih nezgoda i nesreća koje je odredilo nadležno tijelo (članak 116.)

Te odredbe Kaznenog zakona

GLAVA DVADESETA (XX.) KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA

Članak 193.

(1) Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili se može ugroziti život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko otpusti, unese ili ispusti tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more i time ugrozi život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka kaznom zatvora do tri godine.

Ugrožavanje okoliša postrojenjem

Članak 197.

(1) Tko protivno propisima rukuje postrojenjem u kojem se odvijaju opasni postupci ili u kojem su pohranjene ili se koriste opasne tvari ili pripravci koji mogu izvan postrojenja trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

Kao županijski vijećnici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije tražimo od Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci podizanje optužnog prijedloga protiv odgovornih osoba u Ekoplus d.o.o. te protiv same trvtke Ekoplus d.o.o. zbog kaznenog djela onečišćenja okoliša iz čl. 193. i 197. Kaznenog zakona u svezi čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

U Rijeci, 14.04.2017.

Poveznice

Oznake:, , , ,

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više