Program

GOSPODARSTVO

Prioritet gospodarske politike mora biti dostizanje pune zaposlenosti kroz očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje uvjeta za otvaranje novih. Uz to potrebno je pokrenuti fundamentalnu promjenu strukture našeg gospodarstva koje će se temeljiti na proizvodnji i izvozu roba i usluga. Da bi to postigli moramo:

1) Privlačenje inozemnih investicija
Hrvatska nema adekvatne domaće izvore investicijskog kapitala te smo stoga ovisni o inozemnim investicijama. Potreban nam je institucionalni okvir koji neće biti birokratska mašina već aktivni faktor u pronalasku investitora, eliminaciji barijera za investicije i olakšavanja realizacije investicijskih planova koji kreiraju nova radna mjesta u proizvodnji roba i usluga.

2) Regionalne razvojne agencije
Potrebno je formiranje makroregionalnih agencija koje će biti sposobne identificirati prednosti prostora na kojima djeluju, osmisliti poslovne ideje, aktivno tražiti investitore i izvore kapitala, biti kreatori, a ne administratori za programe Europskih regionalnih fondova.

3) Smanjiti stope poreza na dobit za male i srednje tvrtke
Male i srednje tvrtke su najveći kreatori radnih mjesta. Gospodarska politika mora nagrađivati one koji stvaraju radna mjesta. Porezne olakšice malim i srednjim proizvodnim tvrtkama će se direktno reflektirati na povećanje investicija i zapošljavanja.

STANOVANJE
1) Investiranje u domove
Rastući troškovi grijanja i hlađenja domova predstavljaju sve veći teret na kućne budžete i moramo pomoći, prije svega onima najosjetljivijima da se ti troškovi smanje.

2) Nacionalni stambeni fond
Sve dosadašnje stambene politike kao što su porezne olakšice, poticajna stambena štednja i programi poticajne stanogradnje su bile usmjerene na osobe viokog i višeg imovinskog stanja. Potrebno je pokrenuti. Stoga je potrebno pokrenuti Nacionalni stambeni fond sa ciljem povećanja dostupnosti jeftinih stanova primjerenih potrebama mladih ljudi i obitelji koje imaju niže prihode i kojima je nemoguće ostvariti stambenu neovisnost pod postojećim uvjetima.

PROMET
Hrvatska ima najpovoljniji prometni položaj u Europi u odnosu na daleki istok. Prometna politika hrvatske mora biti usmjerena na iskorištavanju te prednosti

1) Vrata Europe
Rijeka Gateway projekt mora postati najvažniji nacionalni prometni prioritet. Obnova postojeće i izgradnja nizinske pruge Rijeka – Zagreb te širenje terminala na Krk i razvoj lučke zone na Škrljevu i Matuljima osnovni je preduvjet da Rijeka postane glavna izvozna luka za Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske tvrtke, što je također preduvjet da postanemo značajna luka za uvoz robe sa dalekog istoka.

2) Željeznica
Postojeće stanje u kojem se nalaze glavni željeznički pravci je neprihvatljivo. Željeznica je najefikasniji, najbrži i najčišći oblik prijevoza i ključ razvoja modernog gospodarstva. Restrukturiranje HŽ-a, obnova pruga i naglasak na željeznički promet nema alternative. HŽ mora postati efikasna i konkurentna tvrtka. Prijevoz turista do Jadrana te prijevoz robe iz srednje Europe do jadranskih luka i obrnuto je odličan temelj za razvoj HŽ-a i garancija radnih mjesta za budućnost, stoga restrukturiranje, obnova i izgradnja konkurentne kompanije je investicija koja će se sigurno isplatiti. Nizinska željeznica Rijeka-Zagreb mora biti primarni razvojni prioritet Republike Hrvatske.

3) Zračni promet
Razvoj zračnog prometa je od iznimne važnosti za privlačenje turista iz udaljenih dijelova Europe kao što je Velika Britanija, Norveška ili Švedska. Svaka turistička regija mora imati kvalitetan aerodrom i kvalitetne zračne veze sa udaljenim tržištima. Potrebno je dodatno ulaganje u infrastrukturu te kvalitetan razvoj nacionalne zrakoplovne kompanije primarno fokusirane na turistički promet, ali i dodatno olakšati i stranim kompanijama pristup domaćem zračnom prometu.

OKOLIŠ I ENERGIJA

1) Fond za povećanje energetske učinkovitosti
Pokrenuti ćemo program subvencioniranja izolacije domova za najmanje 100.000 hrvatskih kućanstava. Time ćemo smanjiti troškove grijanja, smanjiti potrebnu razinu socijalnih subvencija, ali i stvoriti posao za 3.000 ljudi u građevinskom sektoru te dati zamašnjak toj gospodarskoj grani, a sve to uz smanjenje onečišćenja i ekonomičniju upotrebu resursa

2) Unaprijediti standarde građenja

3) Fond za razvoj industrije i iskorištavanje čiste energije
Hrvatska ima sve preduvjete za iskorištavanje čistih izvora energije. Visoki broj sunčevih sati, dostupnost resusrsa kao što su vjetar i biomasa odličan su temelj za budućnost. No potrebno je te prednosti iskoristiti kao osnovu za stvaranje nove proizvodnje i novih radnih mjesta.
Hrvatska treba biti regionalni lider ne samo u korištenju energije sunca, vjetra i biomase nego i regionalni lider u proizvodnji

4) Jeftiniji, učinkovitiji i čišći javni prijevoz

OBRAZOVANJE I ZNANOST
1) Besplatno obrazovanje

2)Dvostruko veća izdavanja za obrazovanje i znanost od europskog prosjeka

3) Jedinstveni udžbenici
Država bi trebala kreirati jedinstvene udžbenike za svih te iste staviti dostupne na internet. Tako bi se smanjila njihova cijena i povećala dostupnost.

4) Cjeloživotno obrazovanje
Trenutna politika Cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj se svodi na neselektivno granatiranje tom frazom u političkim govorima dužnosnika i ništa drugo. Osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem nemaju pristup cjeloživotnom obrazovanju, a bolonjski proces i državna matura su stvorile previsoke i nefunkcionalne prepreke za pristup visokoškolskom obrazovanju. Fakulteti moraju razviti programe dodatnog obučavanja i usavršavanja za diplomante.

5) Poboljšanje sustava studiranja uz rad

6) Razvoj vještina za potrebe tržišta rada
Zavod za zapošljavanje treba promijeniti iz agencije za evidenciju nezaposlenosti u agenciju za obučavanje, prekvalifikaciju i poboljšavanje zapošljivosti. Potrebno je izdvojiti minimalno 2% proračuna na obučavanje i prekvalifikaciju radnika iz prekobrojnih profesija.

MJERE

– poticanje greenfield investicija : višegodišnje porezne olakšice (oslobođenje od poreza na dobit) za sve koji zaposle minimalno 50 novih radnika (sa burze ili sa fakulteta) uz sprečavanje fiktivnog premještanja iz postojeće u novu firmu
– poticanje ulaganja (subvencije) u obnovljive izvore energije i ulaganja u pročišćenje postojećih zagađivača
– poticanje malog i srednjeg poduzetništva (uz dodatan program subvencioniranih i nepovratnih kredita za mlade poduzetnike do 30 godina starosti)
– poticanje izvozno usmjerene privrede (poseban program kreditiranja izvoznika čiji su proizvodi sastavljeni od barem 50% dijelova proizvedenih u Hrvatskoj)
– zalažemo se za znatno veća izdvajanja za obrazovanje kako bi se omogućilo širenje i unapređenje obrazovne infrastrukture te povećanje standarda djelatnika u području odgoja i obrazovanja
– zahtijevamo uistinu besplatno studiranje uz financijski održiv model
– zahtijevamo povećanje izdvajanja za znanosti i istraživanje koje trenutno iznosi 0.69% BDP-a, a cilj Europske Unije je izdvajanje u visini od 3%
– želimo obrazovanje o civilnom društvu (zaštita okoliša, ljudska prava i seksualno obrazovanje)
– preusmjeravanje cestovni promet usmjeravanjem na željeznicu
– izgradnja nizinske pruge
– jačanje svih vrsta javnog prijevoza
– uvođenje zimskog sustava naplate cestarina kako bi izvan sezone građanima prijevoz bio cjenovno prihvatljiviji, a čime bi se povećali prihodi autocesta u državnom vlasništvu radi brže otplate kredita
– Razvoj kapaciteta za filmsku industriju
– širokopojasna veza na internet mora biti dostupna svima
– razvoj sustava financiranja klubova i aktivnosti mladih
– poticaj otvaranju prostora, radionica i klubova za edukaciju i kreativno izražavanje mladih
– provođenje strategije razvoja hrvatskog turizma u svrsi očuvanja prirodnih resursa, pokretanje razvoja i poticanje održivog razvoja turizma
– edukacija menadžmenta i svih zaposlenih u turizmu
– podizanje razine kvalitete smještajnih kapaciteta i usluga, te prilagođavanje međunarodnim kriterijima
– razvoj ponude izvanpansionskih sadržaja i potrošnje
– obnova već postojećih ruševnih objekata u funkciji turizma
– zabrana bilo kakve daljnje apartmanizacije Hrvatske i uklanjanje svih nelegalno izgrađenih objekata
– poticanje sinergije autohtone hrvatske proizvodnje i turističkog sektora (prodaja hrvatskih poljoprivrednih proizvoda u ugostiteljskim objektima)
– poticanje rasta vanpansionske ponude
– obavezan preustroj i modernizacija zdravstvenog sustava
– očuvanje i jačanje decentraliziranog zdravstvenog sustava (NE ukidanju područnih domova zdravlja i službe hitne pomoći)
– stoga odvojenost javnog i privatnog sektora u zdravstvu
– povećavanje prava i informiranosti pacijenata putem sustava vanjske kontrole
– poboljšanje uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama
– razlučivanje privatnih od javnih liječnika, tj. zabrana rada u javnom zdravstvu liječnicima s privatnom praksom zbog mnogobrojnih zloupotreba i sukoba interesa koji se danas događaju
– povećanje neoporezivog dijela dohotka po uzdržavanom djetetu i povećanje dječjeg doplatka)
– očuvanje prava radnika te zaštita i bolje upoznavanje radnika s njihovim pravima
– razvoj posebnih programa stanogradnje za mlade
– zaštita i pomoć osobama s posebnim potrebama
– unapređenje socijalne i profesionalne rehabilitacije osoba s posebnim potrebama
– prilagođavanje svih javnih objekata i površina osobama s posebnim potrebama
– organiziranje stalne psiho-socijalne pomoći psihički traumatiziranim braniteljima i njihovim obiteljima
– razvoj sustava poticanja nataliteta
– osiguravanje kvalitetnije skrbi za beskućnike i siromašne osobe

 

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više