Financijski izvještaji

Sukladno Zakonu objavljujemo financijske izvještaje Akcije mladih za 2016. godinu:

  • Bilancu
  • Izvještaj o prihodima i rashodima 
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Godišnji program rada i financijski plan
  • Izvješće o donacijama

U Rijeci, 01.03.2017.

 

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Akcije mladih objavljuje da u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. nije primila donacije za političko djelovanje.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe objavljujemo financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe na prijevremeni parlamentarnim izborima održanim 11. rujna 2016. godine.

 

 

Sukladno Zakonu objavuljemo privremeno financijsko izvješće za financiranje izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na izborima koji će se održati 11.09.2016.

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Akcije mladih objavljuje da u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. nije primila donacije za političko djelovanje.

Sukladno Zakonu objavljujemo financijske izvještaje Akcije mladih za 2015. godinu:

 

  • Bilanca
  • Izvještaj o prihodima i rashodima 
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Godišnji program rada i financijski plan
  • Izvješće o donacijama

U skladu s odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Akcije mladih objavljuje da u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. nije primila donacije za političko djelovanje.

Sukladno Zakonu i propisanim obvezama objavljujemo Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski Sabor 2015. sa svim sastavnim dijelovima istog. 

Sukladno Zakonu objavljujemo privremeno izvješće o financiranju kampanje za Hrvatski Sabor.

Sukladno Zakonu objavljujemo izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine političke stranke Akcija mladih

Udruženi sadržaj