Konačni izvještaj o primljenim donacijama u 2014. godini

31.12.2014

Akcija mladih u razdoblju od 01.01.2014. - 31.12.2014. nije zaprimila donacije od fizičkih i pravnih osoba.