Kontakt

29.09.2010

Akcija Mladih
Ciottina 19
51000 Rijeka
Hrvatska

akcija.mladih@gmail.com

Tajnik:
Bojan Kurelić
091 345 67 14
bojan.kurelic@gmail.com

 

Lokalni kontakti

Zadar:
Ante Rubeša
091 191 22 01
anterubesa@yahoo.com

Split:
Tomislav Mamić
097 709 65 72
tomislav.mamic.st@gmail.com

Zagreb:

Luka Heljić

091 323 20 77

luka.heljic@hotmail.com

Osijek:
Davor Jožić
097 777 68 84
davor.jozic22@gmail.com

Varaždin:
Aleksandra Prnkov
095 512 59 51
akcmladih@net.hr

Rijeka:
Andrej Briščik

0958533003

a.briscik@gmail.com

Matulji
Darjan Buković
091 722 63 95
darjan.bukovic@gmail.com

Kastav:
Marko Brašnić
099 531 80 07
marko.brasnic@gmail.com

Opatija:
Robert Kurelić
095 900 18 55
rkurelic@gmail.com

Lovran:
Sanja Slavić
095 920 36 59
sslavic31@gmail.com