Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine

31.10.2015

Sukladno Zakonu objavljujemo izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine političke stranke Akcija mladih