Gorskom kotaru treba hitno proglašenje elementarne nepogode!

 Zbog uništenja šuma u Gorskom kotaru pojavom potkornjaka Akcija mladih traži sazivanje izvanredne tematske sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije u Delnicama te proglašenje elementarne nepogode za područje Gorskog kotara

  Na tiskovnoj konferenciji članica Interesnog odbora za ekologiju i zaštitu okoliša Akcije mladih Anet Trope predstavila je trenutačne alarmantne podatke vezane uz uništenje šuma u Gorskom kotaru pojavom potkornjaka, a županijski vijećnici Akcije mladih Robert Kurelić i Darjan Buković zatražili su proglašenje elementarne nepogode za područje Gorskog kotara te hitno sazivanje tematske sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije s ovom tematikom.

  Nakon međunarodnog stručnog skupa u organinizaciji udruge „Eko Kvarner“ – Kako spriječiti ekonomsku i ekološku katastrofu (od potkornjaka) održanom 21. rujna 2016. u Delnicama, kao članovi Županijske skupštine, nakon svih iznesenih podataka, odlučili smo da tematskom sjednicom  županijske skupštine tražimo hitno uvođenje mjera elementarne nepogode za područje Gorskog kotara.

  Nakon ledoloma koji se desio u veljači 2013. godine, radi nedostatka adekvatnih aktivnosti i prebacivanja odgovornosti tko je nadležan za šume gorskog kotara – kolijevku hrvatskog šumarstva, očekivano je napala je štetočina – crv potkornjak. Struka je rekla šta će se desiti. 47% teritorija RH je pod šumama. Trenutno stanje je da je 30% šuma Gorskog kotara ugroženo zbog potkornjaka. Nastala je elementarna nepogoda i moraju se poduzeti mjere, a za to je potrebna politička volja.

  Potkornjak napada koru drveća, a u hodnicima koje buši ženke polažu jaja. Ličinke nakon što se izlegu počinju se hraniti biljkom koja se posuši za samo tri tjedna, a potkornjak se proširi na najmanje 15 novih stabala.

  Nametnika nosi i vjetar, više od dva kilometra, a najveći je problem u privatnim šumama o kojima se vlasnici ne brinu, u vlasništvu su staračkih domaćinstava ili iseljenog stanovništva… Čak i NP-u Risnjak prijeti kataklizma zbog negospodarenja šumskim resursima.

  U 3 godine nismo kvalitetno i dovoljno sanirali šume, potkornjak sada napada zdrava stabla smreke, te se jako brzo razmnožava. Situacija se rapidno pogoršava i na području Grada Čabra ugoroženo je preko 50% šume. Daljnjim razvojem ove situacije postoji jasna prijetnja za nepovratno uništenje jedinog gospodarskog resursa ovog kraja, goranskih šuma a posljedice poput erozije tle na flouru i fuanu Gorskog kotara su neprocjenjive.

 Želimo li izbjeći  nepovratnu katastrofu mora postojati konsenzus između privatnih šumovlasnika, Hrvatski šuma, jedinica lokalne samouprave i Primorsko goranske županije u rješavanju ovog problema.

 Nažalost pod izlikom sanitarne sječe izvlače se i zdrava stabla, a dodatno treba ukazati na činjenicu da šume utječu na klimatske promjene. Brisel priprema nove direktive o drvetu u kružnoj ekonomiji.  A devastacijom šuma koja nam sada prijeti uništavaju se staništa vuka. Medvjeda i risa ali i druga staništa koja se proglašena u sklopu Natura 2000 programa.

 Želimo decentralizaciju i odgovorno gospodarenje šumom te da se prihod od šuma koji svake godine misteriozno nestaje ulaže u područje kojem je najpotrebnije a to je Gorski kotar.

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više