Financijski izvještaji Akcije mladih za 2015. godinu:

26.02.2016

Sukladno Zakonu objavljujemo financijske izvještaje Akcije mladih za 2015. godinu:

 

  • Bilanca
  • Izvještaj o prihodima i rashodima 
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Godišnji program rada i financijski plan
  • Izvješće o donacijama