Financijski izvještaj Akcije mladih za 2016. godinu

01.03.2017

Sukladno Zakonu objavljujemo financijske izvještaje Akcije mladih za 2016. godinu:

  • Bilancu
  • Izvještaj o prihodima i rashodima 
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Godišnji program rada i financijski plan
  • Izvješće o donacijama

U Rijeci, 01.03.2017.