Davor Jurčić kandidat za gradonačelnika Kastva!

Davor-Jurcic-kandidat-za-gradonacelnika-grada-Kastva

“Oni koji me poznaju, znaju do kojih principa držim i kakav sam kao čovjek, a za one koji neznaju:
JA SAM DAVOR JURČIĆ I KANDIDIRAM SE ZA GRADONAČELNIKA KAKO BI SLUŽIO SVOJIM SUGRAĐANIMA I SVOME GRADU.”

Naš politički put počeo je na prošlim lokalnim izborima, prije 4 godine. Tada smo, razočarani i nezadovoljni činjenicom da Kastvom upravlja jedna mala grupa ljudi koja od politike ima osobnu korist, a za upravljanje gradom nedostatak vizije, sposobnosti i morala, odlučili  ponuditi građanima novi izbor. Već tada, dobili smo podršku jednog dijela građana, i dobili priliku zastupati ih u Gradskom vijeću.

Kroz naš rad u vijeću samo su se potvrdile sve naše sumnje u ispravnost načina na koji se našim gradom upravlja, te smo takvoj vlasti postali jedina ozbiljna oporba, i trudili se uvijek biti glas razuma i konstruktivne građanske kritike.

Da ne pričamo previše o uskoro bivšoj vlasti, moramo samo istaknuti ključne problema u njihovom vladanju, koji su nas i motivirali da ponudimo alternativu.

Možemo ih sumirati u tri područja:

  • To su u prvom redu kapitalni projekti, koji su obilježeni lošim gospodarenjem prostorom, uvijek preskupi i neracionalni, a u izvedbi i nekvalitetni. (primjer dvorane, vrtića, ili još neizgrađenog groblja)
  • Drugi ključan problem je nesavjesno trošenje proračuna i općenito način vladanja, koji podsjeća na plemstvo. Rastrošnost u domjencima i raznim beznačajnim proslavama (često sa uzvanicima a ne građanima), odabir skupljih varijanti (poput kupnje umjesto građenja, koncesija umjesto vlastitog komunalnog poduzeća, ‘outsorceinga’ prehrane u vrtićima umjesto opremanja kuhinje i slično)
  • Treći je problem transparentnosti, što smo doživjeli kao vijećnici (u konstantnom probijanju svih propisanih i zakonskih rokova, pa čak i potpunog zanemarivanja vijećničkih pitanja); u projektima koji uvijek dolaze pred vijeće u finalnoj fazi bez prostora za raspravu (to se odnosi i na najznačajnije dokumente poput Plana ukupnog razvoja, čije naručivanje i proces izrade je provedeno bez znanja svih vijećnika, u čijoj su izradi zaobiđeni i svi odbori pri gradskom vijeću) te opet u trošenju proračunskog novca (gdje sada, u pred par dana donesenom novom Pravilniku o provođenju postupka javne nabave, dozvoljavamo direktno ugovaranje do čak 200.000 kn!)

Sigurni smo da imamo: bolja rješenja, moderne projekte i viziju.

Također smo sigurni da imamo najkvalitetnijeg kandidata za gradonačelnika Kastva, zbog čega smo vas danas i pozvali. 

Davor Jurčić, vijećnik Akcije mladih u Gradu Kastvu je naš kandidat

  To je čovjek kojem je Kastav u srcu, koji želi raditi za druge i koji na politiku gleda kao služenje građanima

Vode ga visoki moralni principi, i izuzetna radna etika, što zna svatko tko je sa njim surađivao i nemali broj onih kojima je pomogao.

Davor svaki posao obavlja maksimalno predano i savjesno, a ono što ga posebno kvalificira za poziciju gradonačelnika je njegov poseban odnos prema našoj zavičajnoj baštini, empatija i razumijevanje za svakog čovjeka i prepoznavanje problema u društvu, kao i upornost u traženju rješenja za svaki problem. Uz sve to, krasi ga i ono najbitnije za lidersku poziciju – poniznost i želja da radi za dobrobit okoline.

 

 “Ne želim trošiti riječi na dosadašnju vlast i negativnosti koje su me motivirale da se politički aktiviram” – istaknuo je Davor Jurčić na početku svog izlaganja.

„Osim loše vlasti,  moj osnovni motiv i pokretačka snaga je iskrena ljubav prema Kastvu.

Želim se okrenuti pozitivnoj budućnosti, za koju imamo ozbiljan program i viziju.

Kako smo detektirali probleme, shvaćali smo da imamo i rješenja, da iza sva kritike imamo i odgovore kako se može bolje.

Živimo u gradu koji je u mnogo stvari povlašten, s obzirom na strukturu stanovništva, a u relativnom odnosu je i ‘mali i bogat.’ Upravo zbog toga, smatram da trebamo a znam da sa ovakvim proračunom i možemo biti u mnogo čemu prvi i primjer drugima, moderniji, bolje uređeni i puno više na usluzi svojim građanima.

Imamo program u koji uključujemo građane i potičemo ih da ga sukreiraju sa nama. Imamo također namjeru ozbiljnije uključiti građane i u odlučivanje, povećati transparentnost rada, i provoditi direktniju demokraciju.

Moja vizija Kastva je vizija modernog, naprednog grada, koji će u svemu  težiti naprednim i čak nekonvencionalnim rješenjima. Tu mislim na moderne kapitalne projekte u kojima će naglasak biti na održivosti, energetskoj neovisnosti i zelenim tehnologijama (tu mislimo na školu, vrtiće, sportske objekte, pa i gospodarenje otpadom i razvoj gospodarstva).

S druge strane, naš najznačajniji resurs, kulturnu i povijesnu baštinu, gradsku jezgru, prezide, terasaste vrtove, planiramo ne samo očuvati, već obnavljati i vraćati u funkciju; poticati i razvijati malu i ekološku poljoprivredu, posebice vinogradarstvo, obnovu dolaca i vrtova, i općenito težimo očuvanju i vraćanju vizure Kastva, kako jezgre tako i šume, obradivih površina i starih sela. Vizure koja je mnogo zelenija i autohtonija od one koju možemo očekivati daljnjom betonizacijom.

Imamo najvažniju motivaciju za hvatanje u koštac sa lokalnom politikom, ljubav prema Kastvu i prema ljudima.

Možda nas neki još uvijek ne prepoznaju jer ne dijelimo besplatno građanima cvijeće kupljeno proračunskim novcem. Mi smo izabrali da građane zastupamo na drugi način. Nikada nismo nikome odbili postaviti njegovo pitanje javno, na vijeću i zalagati se za svakog pojedinca. A sada slijedi proces gdje ih želimo uključiti u izradu našeg programa.  On je već sada kvalitetan i spreman za javnost, ali želimo od građana čuti i sve ono što do sada nismo i ujedno im dati priliku da na neki način interveniraju u naš program prije nego se obvežemo da ćemo ga provesti. A hoćemo jer naš program nije samo lista lijepih želja 🙂

Oni koji me poznaju, znaju do kojih principa držim i kakav sam kao čovjek, a za one koji neznaju – JA SAM DAVOR JURČIĆ I KANDIDIRAM SE ZA GRADONAČELNIKA KAKO BI SLUŽIO SVOJIM SUGRAĐANIMA I SVOME GRADU.

Za sam kraj htio bi se obratiti mojim sugrađanima na jeziku koji je i moj prvi jezik, moj zaik i zaik mojga oca.

Ne pustite da van neki reče da samo jena stranka(i njiha koalicija) voli naš kraj. Oni ki već let lokalpatriotizam zloupotrebjavaju za svoju korist i za politiku. Ki se predstavjaju kod judi od zavičaja, a onda van zad hrbata delaju samo za se i svojeh. I ja san nekad mislel krivo, ma san otprl oče i videl da nas i pod navodnici ‘naši’ lažu. Ni se kako su misleli nono i nona. Vreme sej promenilo. Preveć je lažneh patrioti ki van pod jubav prema Kastvu prodavaju svoju korist i niš drugo. Isto kod oni ‘ruka na srcu, a druga u džepu’, za ovi vredi „domaća beseda na zaike, a figa va žepe“.“

 

Davor Jurčić

Kandidat za gradonačelnika Grada Kastva

 

Vjekoslav Rubeša

Predsjednik Akcije mladih

 

Marin Rančić

Nezavisni vijećnik Grada Kastva

 

 

 

Poveznice

Oznake:, ,

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više