BORBA ZA SVAKO RADNO MJESTO

 

 1. Privlačenje inozemnih investicija. Hrvatska nema adekvatne domaće izvore investicijskog kapitala te smo stoga ovisni o inozemnim investicijama. Potreban nam je institucionalni okvir koji neće biti birokratska mašina već aktivni faktor u pronalasku investitora, eliminaciji barijera za investicije i olakšavanja realizacije investicijskih planova koji kreiraju nova radna mjesta u proizvodnji roba i usluga.

   

  1. Privlačenje inozemnih investicija. Hrvatska nema adekvatne domaće izvore investicijskog kapitala te smo stoga ovisni o inozemnim investicijama. Potreban nam je institucionalni okvir koji neće biti birokratska mašina već aktivni faktor u pronalasku investitora, eliminaciji barijera za investicije i olakšavanja realizacije investicijskih planova koji kreiraju nova radna mjesta u proizvodnji roba i usluga.

  2. Osnivanje regionalnih razvojnih agencija. Potrebno je formiranje mikroregionalnih agencija koje će biti sposobne identificirati prednosti prostora na kojima djeluju, osmisliti poslovne ideje, aktivno tražiti investitore i izvore kapitala, biti kreatori, a ne administratori za programe Europskih regionalnih fondova.

  3. Smanjiti stope poreza na dobit za male i srednje tvrtke. Male i srednje tvrtke su najveći kreatori radnih mjesta. Gospodarska politika mora nagrađivati one koji stvaraju radna mjesta. Porezne olakšice malim i srednjim proizvodnim tvrtkama će se direktno reflektirati na povećanje investicija i zapošljavanja.

  4. Hitno otvaranje javne rasprave po pitanju regionalnog preustroja Republike Hrvatske – ovom problemu pristupiti hitno ali na profesionalan i stručan način u kojem će glavnu riječ imati struka a ne politika, a pravo na mišljenje i kritiku imati svi. Regionalnim preustrojem doći do učinkovitije lokalne i regionalne samouprave ukidanjem i spajanjem općina i gradova, te ukidanjem i transofrmacijom postojećih županija u regije

  5. Investiranje u domove. Rastući troškovi grijanja i hlađenja domova predstavljaju sve veći teret na kućne budžete i moramo pomoći, prije svega onima najosjetljivijima da se ti troškovi smanje.

  6. Osnivanje Nacionalnog stambenog fonda. Sve dosadašnje stambene politike kao što su porezne olakšice, poticajna stambena štednja i programi poticajne stanogradnje su bile usmjerene na osobe visokog i višeg imovinskog stanja. Stoga je potrebno pokrenuti Nacionalni stambeni fond sa ciljem povećanja dostupnosti jeftinih stanova primjerenih potrebama mladih ljudi i obitelji koje imaju niže prihode i kojima je nemoguće ostvariti stambenu neovisnost pod postojećim uvjetima.

  7. Vrata Europe. Rijeka Gateway projekt mora postati najvažniji nacionalni prometni prioritet. Obnova postojeće i izgradnja nizinske pruge Rijeka – Zagreb te širenje terminala i razvoj lučke zone na Škrljevu i Matuljima osnovni je preduvjet da Rijeka postane glavna izvozna luka za Austrijske, Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske tvrtke, što je također preduvjet da postanemo značajna luka za uvoz robe sa dalekog istoka.

  8. Željeznica. Postojeće stanje u kojem se nalaze glavni željeznički pravci je neprihvatljivo. Željeznica je najefikasniji, najbrži i najčišći oblik prijevoza i ključ razvoja modernog gospodarstva. Restrukturiranje HŽ-a, obnova pruga i naglasak na željeznički promet nema alternative. HŽ mora postati efikasna i konkurentna tvrtka. Prijevoz turista do Jadrana te prijevoz robe iz srednje Europe do jadranskih luka i obrnuto je odličan temelj za razvoj HŽ-a i garancija radnih mjesta za budućnost, stoga restrukturiranje, obnova i izgradnja konkurentne kompanije je investicija koja će se sigurno isplatiti. Nizinska željeznica Rijeka-Zagreb mora biti primarni razvojni prioritet Republike Hrvatske.

  9. Zračni promet. Razvoj zračnog prometa je od iznimne važnosti za privlačenje turista iz udaljenih dijelova Europe kao što je Velika Britanija, Norveška ili Švedska. Svaka turistička regija mora imati kvalitetan aerodrom i kvalitetne zračne veze s udaljenim tržištima. Potrebno je dodatno ulaganje u infrastrukturu te kvalitetan razvoj nacionalne zrakoplovne kompanije primarno fokusirane na turistički promet, ali i dodatno olakšati i stranim kompanijama pristup domaćem zračnom prometu.

  10. Fond za povećanje energetske učinkovitosti. Pokrenuti ćemo program subvencioniranja izolacije domova za najmanje 100.000 hrvatskih kućanstava. Time ćemo smanjiti troškove grijanja, smanjiti potrebnu razinu socijalnih subvencija, ali i stvoriti posao za 3.000 ljudi u građevinskom sektoru te dati zamašnjak toj gospodarskoj grani, a sve to uz smanjenje onečišćenja i ekonomičniju upotrebu resursa

  11. Hrvatska ima sve preduvjete za iskorištavanje čistih izvora energije. Visoki broj sunčevih sati, dostupnost resursa kao što su vjetar i biomasa odličan su temelj za budućnost. No potrebno je te prednosti iskoristiti kao osnovu za stvaranje nove proizvodnje i novih radnih mjesta. Hrvatska treba biti regionalni lider ne samo u korištenju energije sunca, vjetra i biomase nego i regionalni lider u proizvodnji

  12. Poticanje greenfield investicija : višegodišnje porezne olakšice (oslobođenje od poreza na dobit) za sve koji zaposle minimalno 50 novih radnika (s burze ili s fakulteta) uz sprečavanje fiktivnog premještanja iz postojeće u novu firmu

  13. Borba protiv siromaštva i zaštita socijalno najosjetljivijih skupina građana izmijenom Ovršnog zakona, sprječavanjem lihvarskih kreditiranja, izjednačavanjem minimalne plaće i iznosa mjesečne košarice, uvođenjem naknade za sve nezaposlene osobe uz obvezne programe i poticaje za uključivanje nezaposlenih osoba u tržište rada

  14. Poticanje ulaganja (subvencije) u obnovljive izvore energije i ulaganja u pročišćenje postojećih zagađivača

  15. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva (uz dodatan program subvencioniranih i nepovratnih kredita za mlade poduzetnike do 30 godina starosti)

  16. Poticanje izvozno usmjerene privrede (poseban program kreditiranja izvoznika čiji su proizvodi sastavljeni od barem 50% dijelova proizvedenih u Hrvatskoj)

  17. Razvoj kapaciteta za filmsku industriju – usmjeravanje 10% boravišne pristojbe u program povrata dijela sredstava studijima koji snimaju u Hrvatskoj

  18. Podizanje razine kvalitete smještajnih kapaciteta i usluga, te prilagođavanje međunarodnim kriterijimate obnova već postojećih ruševnih objekata u funkciji turizma

  19. Poticanje sinergije autohtone hrvatske proizvodnje i turističkog sektora (prodaja hrvatskih poljoprivrednih proizvoda u ugostiteljskim objektima)

  20. Povećanje neoporezivog dijela dohotka po uzdržavanom djetetu i povećanje dječjeg doplatka

  21. Očuvanje prava radnika te zaštita i bolje upoznavanje radnika s njihovim pravima

  22. Porezna olakšica na dohodak za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih radnika (100% prvu godinu, 50% drugu godinu uz obavezu zadržavanja radnika barem 3 godine – za radnike starije od 50 godina nakon isteka 2. godine trajna olakšica od 20%).  

  23. Priznavanje troška firmama u dvostrukoj vrijednosti uloženog za financiranje programa prekvalifikacije radnika uz uvjet zaposlenja nakon prekvalifikacije

  24. Prekvalifikacijom do posla” – subvencioniranje troška prekvalifikacije nezaposlenih uz poreznu olakšicu poslodavcu koji sklopi ugovor o radu s nezaposlenim radnikom te ga zaposli nakon prekvalifikacije

  25. Subvencioniranje dijela troškova javnog prijevoza za novozaposlene u prvoj godini zaposlenja do 100km, ili dijela troškova stanarine.

  26. Osnivanje obrtničkih centara u svakoj županiji – poslovno-edukativne tvrtke koje bi služile kao čuvari i prenositelji znanja i vještina. U njima bi mladi i nezaposleni stjecali potrebna znanja za nalaženje posla i iskustvo u proizvodnoj djelatnosti (prema austrijskom modelu)

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više