BORBA PROTIV KRIMINALA, KORUPCIJE I NEPOTIZMA

U korijenu sistemske borbe protiv korupcije nalazi se pluralistička, demokratska i participativna kultura. Bez promijene političkog okruženja, načina na koji se ponašaju državne i lokalne službe, neće biti niti pomaka u borbi protiv korupcije.

 

 1. Hitno donošenje Zakona o porijeklu imovine, te nulta stopa tolerancije na korupciju i nepotizam

  U korijenu sistemske borbe protiv korupcije nalazi se pluralistička, demokratska i participativna kultura. Bez promijene političkog okruženja, načina na koji se ponašaju državne i lokalne službe, neće biti niti pomaka u borbi protiv korupcije.

   

  1. Hitno donošenje Zakona o porijeklu imovine, te nulta stopa tolerancije na korupciju i nepotizam

  2. Povećanje kazni za sve oblike korupcijskih dijela te podizanje stupnja odgovornosti i oštre kazne za službenike koji su znali ili morali znati za korupcijska djela – moramo uvesti sustav odgovornosti za one koji imaju privilegiran uvid u informacije do te mjere da osim gubitka posla gube i budućnost, gube pravo na mirovinu

  3. Razvoj, promocija i provedba preventivne protukorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru. Podizanjem javne svijesti i promocijom potrebe za sudjelovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije;

  4. Uspostava učinkovitih mehanizama i strategija za koordinaciju borbe protiv korupcije, te praćenje i evaluacija provedbe tih mehanizama i strategije

  5. Unaprjeđenje djelotvornosti i učinkovitosti pravosudnih institucija i tijela za provedbu zakona u području borbe protiv korupcije

  6. Transparentnost i participativnost – pravovremeno upoznavanje javnosti s donošenjem odluka i politika u institucijama na svim razinama u Republici Hrvatskoj, kao temelj za utjecaj na njihovo donošenje je moćno sredstvo za suzbijanje korupcije. Jedan od najbitnijih segmenata je povećanje dostupnost informacija o trošenju javnog novca i uvid građana u isto (Open Budget Index)

  7. Ojačati pravo na pristup informacija i ukidanje mogućnosti da se trošenje proračunskog novca proglasi “službenom tajnom”

  8. Maksimalna zakonodavna i institucionalna zaštita zviždača te uvođenje sustava nagrađivanja pojedinaca koji otkriju korumpirane dužnosnike i službenike

  9. Postojanje i primjenjivanje jasnih i sveobuhvatnih pravila o sukobu interesa te onemogućiti političarima  i javnim djelatnicima da “prijenosom upravljanja na odvjetnička društva” izbjegnu propise o sukobu interesa. Odvjetnička društva koja upravljaju moraju jasno i nedvojbeno imati dokaz čijom imovinom i za koga upravljaju imovinom ili se ista ima smatrati javnom imovinom i oduzimaju se. Skrivanje porijekla imovine mora biti jedno od najtežih korupcijskih djela – vezano za zakon o porijeklu imovine

  10. Osigurati veću javnost podataka iz izjava o imovinskom stanju, uklanjanjem zapreka u svezi sa zaštitom osobnih podataka, putem njihovog objavljivanja bez matičnih brojeva prijavitelja i adrese nekretnina

  11. Jačanje nadzornih funkcija revizija, inspekcijskih i drugih službi te imenovanje Pučkog pravobranitelja protiv korupcije

  12. Izmjena Zakona o javnoj nabavi kojim se osigurava potpuna transparentnost procesa javne nabave i dodataka ugovora javne nabave

  13. Nadzor nad procesima rada državnih službenika, zaposlenika i u javnim institucijama. Uspostava sustava zapošljavanja u državnoj i lokalnoj službi po uzoru na EU, EPSO ured u kojem će se rezultati testiranja kandidata anonimizirati kako bi se spriječilo namještanje natječaja i zapošljavanje podobnih u državnoj i lokalnoj službi.

  14. Obrazovanje predstavnika zakonodavnih tijela u RH s ciljem donošenja učinkovitih propisa i politika za borbu protiv korupcije.

  15. Jačanje uloge nadzornih povjerenstava zakonodavnih tijela s ciljem učinkovitijeg praćenja rada institucija i suzbijanja korupcije

  16. Uvođenje obveze vođenja javnih rasprava o zakonima sa protukorupcijskim odredbama

  17. Unaprjeđenje, odgovornost i racionalnost u planiranju, prikupljanju i trošenju javnih sredstava, kroz unaprjeđenje transparentnosti tog procesa

  18. Povećanje nadzora nad planiranjem i izvršenjem proračuna i odgovornosti za nepoštivanje pravila koja reguliraju te procese.

  19. Osiguranje odgovarajućih mehanizama za prijavu korupcije uposlenih u javnim institucijama, kao i praćenje postupanja po prijavama

  20. Promoviranje prijavljivanja i poticanja aktivnog sudjelovanja građana u borbi protiv korupcije.

  21. Uspostava učinkovite suradnje i koordinacije između institucija u RH u otkrivanju, dokazivanju i procesuiranju korupcije

  22. Ubrzavanje sudskih procedura i postupaka u slučajevima korupcije te unaprjeđenje učinkovitosti postupanja sudova po predmetima s obilježjem korupcije kroz uspostavu i korišćenje jedinstvenog sustava za statističku obradu i izvješćivanje

  23. Razvoj učinkovitog sustava utvrđivanja, zamrzavanja i oduzimanja imovinske i svake druge koristi, koju su izvršitelji i s njima povezane osobe stekli koruptivnim djelovanjem.

  24. Jačanje povjerenja građana u institucije koje se bore protiv korupcije

  25. Unaprjeđenje nepristranosti i objektivnosti izvješćivanja medija u svezi s problematikom korupcije

  26. Uključivanje gospodarskog sektora u izradu novih zakonskih rješenja i politika borbe protiv korupcije

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više