AKCIJA MLADIH – JAVNI APEL VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

JAVNI APEL

PROTIVLJENJE PRAVU ODLUČIVANJA U IME GRAĐANKI I GRAĐANA VLADI RH ZBOG AKTUALNE SITUACIJE U DRŽAVI

AKCIJA MLADIH POSLALA JE JAVNI APEL VLADI RH U KOJEM IZRAŽAVA SVOJE PROTIVLJENJE PRAVU ODLUČIVANJA U IME GRAĐANKI I GRAĐANA VLADI RH ZBOG AKTUALNE SITUACIJE U DRŽAVI

Predmet: Izričito protivljenje odlučivanju Vlade Republike Hrvatske o meritumu točaka 8, 9, 23. i ostalih točaka dnevnog reda 27. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Poštovani,

Akcija mladih izražava izričito protivljenje odlučivanju Vlade Republike Hrvatske o meritumu točaka 8., 9., 17. i 22. i ostalih točaka dnevnog reda 27. sjednice Vlade Republike Hrvatske u aktualnoj situaciji za Republiku Hrvatsku.

Izvod iz Dnevnog reda otvorenog dijela 27. sjednice Vlade:
8.     Prijedlog zaključka o potpori izgradnji prve faze projekta LNG terminal – izgradnja plutajućeg terminala za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina na otoku Krku

9.     9.1.      Prijedlozi odluka o izmjeni odluka o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u:

a)      istražnom prostoru ugljikovodika DR02
b)      istražnom prostoru ugljikovodika DR03
c)      istražnom prostoru ugljikovodika DR04
d)      istražnom prostoru ugljikovodika SA08
e)      istražnom prostoru ugljikovodika SA09
f)      istražnom prostoru ugljikovodika SA10

9.2.   Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovore o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

17.     Prijedlog uredbe o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

22.     Prijedlog odluke o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj

Sporimo da u ovoj situaciji premijer Tihomir Orešković i „njegovi“ ministri imaju mandat građanki i građana Republike Hrvatske za bilo kakvo donošenje odluka a kamoli odlučivanje o davanju dugoročnih koncesija za istraživanje ugljikovodika na kopnenom području RH, o davanju poljoprivrednog i drugog zemljišta, te šuma za promjenu namjene.

Sporimo i protivimo se da ova Vlada u ovakvoj situaciji općeg kaosa donosi bilo kakve druge odluke budući da je evidentno da je Vlada disfunkcionalna i da nema povjerenje Hrvatskog sabora a samim time ni građanki i građana Republike Hrvatske. S obzirom na situaciju donošenje ovih odluka u ovom trenutku jasno nam ukazuje da se štite nečiji tuđi interesi, osobito krupnog (stranog) kapitala a ne interesi građana.

Akcija mladih stoga poziva sve ministre da se vođeni moralom i zdravim razumom odreknu prava konzumacije glasovanja o svim točkama kojima se ugrožavaju interesi građanki i građana Republike Hrvatske, te da svojim odricanjem na pravo glasa zaustave Premijera (koji note bene za to nema nikakav politički legitimitet) da slično kao u slučaju prodaje državnih udjela Končara d.d, posegne za hrvatskim zemljištem, šumama, vodama i drugim bogatstvima.

Akcija mladih spremna je provesti sve moguće pravne postupke prema svakome tko se ogluši na ovaj javni apel. Donošenje ovih odluka u ovakvoj situaciji smatramo izdajom nacionalnih interesa i uzet ćemo si za cilj da kompletnu problematiku izložimo pred institucijama EU u ime svih građanki i građana koji nas masovno podržavaju, a osobito pred Europskim sudom za ljudska prava, budući da smo svjesni da aktualna situacija u Republici Hrvatskoj Vladi RH ne omogućuje donošenje ovako ozbiljnih odluka u trenutku duboke krize i nepostojanja većine u Saboru RH, pa se bilo kakve odluke ove prirode smatraju uzurpacijom političkih i drugih prava građanki i građana Republike Hrvatske zagarantiranih Ustavom Republike Hrvatske.

U Zadru, 08. lipnja 2016.

U ime Akcije mladih

mr.sc. Marjana Botić

nezavisna vijećnica Akcije mladih u Zadarskoj županiji

Bojan Kurelić

Glavni tajnik Akcije mladih

091 345 67 14

 

 

 

Pridruži nam se!

Budi dio mreže mladih ljudi koji su diljem zemlje uzeli stvar u svoje ruke, razmjenjuju iskustva i međusobno
pomažu jedni drugima da se stvari pomaknu s mrtve točke.

Više